top of page

Tietosuojaseloste

Päivitetty 11.12.2023

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten ja miksi käsittelemme Tuttu Lastenhoito Oy:n verkkosivuillaan ja muussa toiminnassaan keräämiä henkilötietoja. Jos sinulla on asiasta kysyttävää, voit olla yhteydessä suoraan rekisterinpitäjään Tuttu Lastenhoito Oy:n sähköpostitse reeta@tuttu.co.

 

Rekisterinpitäjä

 

Tuttu Lastenhoito Oy (myöhemmin ”minä”, ”me”, "Tuttu")

Y-tunnus: 3369543-5

Sähköpostiosoite: reeta@tuttu.co

 

Mitä tietoja käsittelemme?

 

Keräämme työnsuorittajahakijoilta ja työnsuorittajilta sekä asiakkailta ja kiinnostuneilta asiakkailta muun muassa seuraavia tietoja: 

 • Koko nimi

 • Sähköpostiosoite

 • Kotiosoite

 • Äidinkieli ja kielitaito

 • Puhelinnumero

Keräämme automaattisesti sivustollamme, sähköpostiemme ja muiden yhteydenpitokanaviemme kautta seuraavia tietoja: 

 • Yhteisen yhteydenpitokanavan (esimerkiksi Whatsapp-ryhmä) kautta käydyt keskustelut

 • Ilmoituksiin, arvosteluihin ja lomakkeille syöttämäsi tiedot 

 • Lastenhoitokäyntien ajankohta, kesto ja muut niihin liittyvät relevantit tiedot

 • Verkkosivuilla eri sivuilla vietetty aika

 • Sähköpostin avaukset ja linkkien klikkaukset

Keräämme muita henkilöön liittyviä kuvailevia tietoja, kuten esimerkiksi: 

 • Tarpeet ja aiemmat kokemukset lastenhoitoon liittyen 

 • Prioriteetit, toiveet, ehdotukset ja palaute palveluun liittyen 

 

Keräämme työnsuorittajahakijoilta ja työnsuorittajilta lisäksi muun muassa seuraavia tietoja: 

 • Suosittelijan nimi ja yhteystiedot

 • Lastenhoitoon liittyvä osaaminen, kokemus ja muu työhistoria

 • Koulutus 

 • Ajo-oikeus ja oma auto

 • Syntymäaika 

 • Profiilikuva ja esittelyvideo

 • Lemmikkieläimet

 • Allergiat

 • Palkkiotoive

 • Muut työnsuorittajahakijan hakuprosessin yhteydessä luovuttamat, hakuprosessin kannalta olennaiset tiedot

 

Keräämme asiakkailta ja kiinnostuneilta asiakkailta lisäksi muun muassa seuraavia tietoja: 

 • Lasten ensimmäiset nimet ja iät 

 

Miten keräämme tietojasi? 

 

Keräämme henkilötietojasi suoraan sinulta omalla suostumuksellasi, eikä henkilötietojasi kerätä ulkoisista lähteistä ja palveluista. Keräämme ja käsittelemme tietojasi, kun sinä: 

 • Täytät verkkolomakkeemme. 

 • Keskustelet kanssamme palvelutarpeistasi suullisesti tai kirjallisesti. 

 • Jätät meille palautetta tai ilmoituksia. 

 • Käytät tai katselet verkkosivuamme selaimesi evästeiden avulla. 

 • Avaat sähköpostimme. 

 

Miten ja miksi käytämme tietojasi? 

 

Käytämme tietojasi: 

 • Palveluntarpeesi kartoittamiseksi (jos olet asiakas tai potentiaalinen asiakas)

 • Soveltuvuuden arvioimiseksi (jos olet työnsuorittaja tai työnsuorittajahakija)

 • Suhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi asiakkaisiin ja työnsuorittajiin

 • Laadukkaan palvelun tarjoamiseksi, kuten soveltuvan työnsuorittajan ja asiakkaan yhdistämiseksi 

 • Tilin ja tilausten hallinnoimiseksi 

 • Laskutusta ja maksuliikenteen hallinnointia varten

 • Palvelun kehittämiseksi 

 • Suoramarkkinointiin (mikäli olet antanut siihen luvan)

 • Viestintään (mikäli ja niiltä osin kuin olet antanut siihen luvan)

 

Terveydentilaan liittyvät erityisten henkilötietoryhmien henkilötiedot 

 

Palveluiden toimittamiseksi Tutun on käsiteltävä joitakin terveystietoja, jotka kuuluvat niin kutsuttuihin erityisiin henkilötietoryhmiin. Näidenkin tietojen käsittely perustuu aina työnsuorittajan tai asiakkaan suostumukseen. Nuorten lasten tapauksessa tietojen käsittely perustuu vanhemman tai muun huoltajan suostumukseen. 

 

Tällaisia terveystietoja voivat olla esim. erityisen tuen tarve, pitkäaikaissairaudet tai allergiat. Tämän tiedon kerääminen on tarpeellista soveltuvan palvelun tarjoamiseksi, kuten osaamiseltaan sopivan työnsuorittajan löytämiseksi.  

 

Evästeet

 

Parantaaksemme palvelun toimintaa ja tarkoituksenmukaisuutta hyödynnämme omia ja kolmansien osapuolten evästeitä sivulla. Sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet on hyväksytty automaattisesti, mutta muista evästeistä kysytään nettisivun vierailijan erillistä suostumusta. Näitä evästeitä käytetään muun muassa verkkosivujen käytön seuraamiseen ja palvelujen parantamiseen. 

 

Verkkosivu käyttää tiedon arviointiin Google Analyticsia ja muita analytiikkatyökaluja. Google Analyticsin tietojen keräämisen voi estää lataamalla selaimeen lisäosan täällä https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

Miten tietoja säilytetään ja luovutetaan?

 

Emme säilytä tietoja kauemmin kuin lain mukaan on sallittua. Käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja asianmukaista huolellisuutta noudattaen ja lain edellyttämällä tavalla.  

 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja luottamuksellisesti Tuttu Lastenhoito Oy:n sisällä siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palvelun suorittamiseksi ja kehittämiseksi. Rekisterinpitäjä voi myös luovuttaa tietojasi tarkkaan rajatuille kolmansille osapuolille erillisellä suostumuksellasi. Esimerkki tästä on työnsuorittajien laskutukseen vaadittavien tietojen, kuten esimerkiksi tilinumeron ja yhteystietojen, luovuttaminen laskutuspalvelulle laskutuksen toteuttamista varten.  

 

 

Mitä tietoja toiset käyttäjät saavat minusta? 

 

Tuttu jakaa tietoja työnsuorittajista asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille siinä laajuudessa kuin on tarpeellista työnsuorittajan soveltuvuuden arvioimiseksi tietylle asiakkaalle tai potentiaaliselle asiakkaalle. Tällaisia jaettavia tietoja ovat mm.:

 • Etunimi

 • Profiilikuva ja esittelyvideo

 • Kielitaito

 • Ikä

 • Esittelyteksti

 • Tiedot mm. rikosrekisteriotteesta, ensiaputaidoista ja suositteluista

 • Aiemmin hoidettujen lasten iät ja muut lastenhoitokokemukseen liittyvät tiedot

 • Palkkiotoive

 • Asuinkaupunginosa

 

Tuttu jakaa tietoja asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista työnsuorittajille ainoastaan siinä laajuudessa kuin on tarpeellista asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan soveltuvuuden arvioimiseksi tietylle työnsuorittajalle. Tällaisia jaettavia tietoja ovat mm.:

 • Etunimi

 • Perheen kielet

 • Esittelyteksti

 • Lasten määrä ja iät

 • Asuinkaupunginosa

 

Kun työnsuorittaja on kirjallisesti hyväksynyt asiakkaan ja asiakas kirjallisesti on hyväksynyt työnsuorittajan, Tuttujakaa osapuolista toisilleen seuraavia tietoja:

 • Kotiosoite (asiakas)

 • Puhelinnumero (työnsuorittaja ja asiakas)

 

Osapuolia sitoo toistensa tietoihin liittyen vaitiolovelvollisuus, johon he ovat sitoutuneet palveluehtojen tai toimeksiantosopimuksen hyväksymisen yhteydessä. 

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Jos meillä on hallussamme henkilötietojasi, sinulla on useita oikeuksia näihin tietoihin liittyen.

 

Sinulla on pyynnöstä oikeus tietää, mitä tietoja sinusta on kerätty ja miten näitä tietoja on käytetty. Ennen tietoihisi pääsyä sinua voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyytesi. Sinulla on oikeus täydentää tai korjata virheellistä tai vanhentunutta tietoa. Samoin sinulla on oikeus perua suostumuksesi ja pyytää tietojesi poistamista. 

 

Jos haluat vedota oikeuksiisi tai sinulla on niistä kysyttävää, olethan yhteydessä rekisterinpitäjään reeta@tuttu.co. Samoin jos et enää halua, että sinuun otetaan yhteyttä markkinointitarkoituksessa, voit lähettää meille sähköpostia. 

 

 

Muiden verkkosivujen tietosuojakäytännöt 

 

Verkkosivumme voi sisältää linkkejä muille verkkosivuille, mutta tietosuojakäytäntömme koskee ainoastaan omaa verkkosivuamme. 

 

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

 

Tämän tietosuojaselosteen muuttaminen voi olla tarpeellista esimerkiksi lainsäädännön tai tietosuojakäytänteidemme muuttumisen tai toiminnan kehittämisen vuoksi. Muutokset astuvat voimaan heti kun uusi seloste on julkaistu. 

bottom of page